The history of Trans-IT

The history of Trans-IT

And so the story began. Waarom werd Trans-IT eigenlijk ontwikkeld? Hoe zag Trans-IT voor de eerste keer het zonlicht? Van waar het idee om zulk een uitgebreid platform uit te werken? Wel, Nick kwam op het idee. En dat idee groeide en groeide… Nick Van Hoof...